logo

Resultaat Proefprocedure Zorginstellingen

Untitled document

Van september 2007 tot en met juni 2012 heeft Buuroo Energiebelasting de proefprocedure Teruggaaf Energiebelasting Zorginstellingen gevoerd 1). Het resultaat van deze procedure is dat tientallen zorginstellingen over de periode 2003 tot en met 2011 recht hebben op 50% teruggaaf van energiebelasting.
Het betreft met name gehandicaptenzorginstellingen. De uitkering van gelden geschiedt in 2012 en verder. Diverse zorginstellingen hebben reeds gelden ontvangen op hun bankrekeningnummer.

Partijen

De proefprocedure is gestart in samenspraak met de Belastingdienst. Tijdens de proefprocedure heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen Buuroo Energiebelasting en de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën.

'Gezondheidszorg'

Centraal in de proefprocedure stond de interpretatie van de term gezondheidszorg zoals genoemd in de Wet belastingen op milieugrondslag. Indien een maatschappelijke instelling voor minder dan 30% werkzaam is op het gebied van gezondheidszorg (en tevens aan de andere voorwaarden voor teruggaaf energiebelasting voldoet) dan heeft de instelling recht op 50% teruggaaf van de reeds betaalde energiebelasting.
De term gezondheidszorg is niet gedefinieerd in de wet op milieubelastingen en kan smal en breed geïnterpreteerd worden.
Smal is ‘het genezen van zieke mensen’, in de zorg ook wel aangeduid als ‘cure’. Breed is ‘het zorgen voor zorgbehoevenden’, in de zorg ook wel aangeduid als ‘care’.

Afspraken tussen Buuroo Energiebelasting en de Belastingdienst

De term gezondheidszorg is een lastige term om voor te leggen aan een rechter. Met name vanuit het Ministerie van Financiën bestond de behoefte om de rechtsvraag te beperken. Dit is de reden dat wij in onderling overleg de term gezondheidszorg hebben ontleed in AWBZ-activiteiten zoals gehanteerd door de NZa.
Vervolgens zijn alle AWBZ-activiteiten ingedeeld als zijnde gezondheidszorg en niet-gezondheidszorg. Zo hebben wij afgesproken dat bijvoorbeeld Dagbesteding ingedeeld werd bij niet-gezondheidszorg en dat Verpleging werd ingedeeld bij gezondheidszorg. Inmiddels heeft de rechter in Hoger Beroep de AWBZ-activiteit Persoonlijke Verzorging ook aangemerkt als gezondheidszorg.

Rekenformat

Met deze tweedeling van AWBZ-activiteiten in gezondheidszorg en niet-gezondheidszorg moet uitgerekend kunnen worden welk percentage ‘gezondheidszorg’ een instelling verricht. Op uitnodiging van de Belastingdienst heeft Buuroo Energiebelasting een rekenformat ontwikkeld. De Belastingdienst heeft het Rekenformat formeel goedgekeurd. Het Rekenformat van Buuroo Energiebelasting is nu het landelijke toetsinstrument.

Beëindiging afspraken

Per 1 januari 2012 zijn de afspraken omtrent de interpretatie van de term gezondheidszorg beëindigd door de Belastingdienst. Dit betekent dat nagenoeg geen enkele zorginstelling in de sector Gehandicaptenzorg en Ouderenzorg over de periode vanaf 2012 recht heeft op 50% teruggaaf van energiebelasting.
Wel is het mogelijk dat een zorginstelling recht heeft op teruggaaf van gelden op basis van andere regelgeving, bijvoorbeeld de blokverwarmingsregeling.

 

Heeft uw zorginstelling recht op teruggaaf energiebelasting?!

Wilt u weten of uw zorginstelling recht heeft op teruggaaf energiebelasting? Neem contact op via het contactformulier of bel met Heidi Touw, telefoon 0575 567955.

 

1) De proefprocedure is gestart vanuit Feijngezicht Energiebelasting


administratie procedure 1.jpg

 

Nieuws

 

correspondentie Belastingdienst-22.jpg
restitutie energiebelasting-6.jpg
bedrijfsfiets Buuroo Energiebelasting-14.jpg